Harmonie voor mijn,  jouw,  ons geluk

 

 

Mijn zoektocht naar geluk heeft voor mij een bepaalde manier van kijken en het verbinden van gebeurtenissen gebracht. Misschien heb jij er ook iets aan? Ik had vragen en zocht antwoorden voor mijn eigen geluk. Dit deed ik, omdat ik mij ongelukkig voelde, in onvrede leefde met de wereld om mij heen, met zijn zin en onzin. Goed en slecht, eerlijk en oneerlijk en alles wat in mijn beleving duaal is.

De aspecten die invloed hebben op de situatie, worden in het harmoniemodel in relatie met elkaar gebracht. Dit geeft inzicht. Sinds 2005 is het voor mij een waardevol instrument om weloverwogen keuzes te maken. Omdat ik denk dat andere mensen hier ook wat aan kunnen hebben, deel ik het nu, ruim 10 jaar later, met u. Dit doe ik ook met vertrouwen omdat het harmoniemodel voor mij nog steeds waardevol is.    

Deze webpagina bevat van boven naar onderen:

  • Een complete zienswijze
  • Slide show van opbouw en samenhang van harmoniemodel = kijk en denkwijze die harmonie brengt
  • 3 ingevulde harmoniemodellen, waar u ook uw ervaringen, overwegingen en vragen kunt plaatsen
  • Harmoniemodel in kleur, getal en vorm
  • Vragen voor jou, zowel persoonlijk als in ondernemingsverband
  • Antwoorden op vragen
  • Leven in Liefde verbeeld. Blijvende expositie

 

Een complete zienswijze

Het lichaam neemt waar met haar 5 zintuigen.

Op basis van wat het lichaam waarneemt vormen wij onze werkelijkheid en handelen wij ernaar. Daarom zien en ervaren we verschillen, ervaren we tegenstrijdigheden. Vinden we van iets dat het goed of fout is, zinnig of onzin, …  . Dit doen we voor het grootste gedeelte onbewust. Uit dit onbewust waarnemen, voelen we onbewust, denken we onbewust en handelen we onbewust. Als iets tegen zit, dan komen we er op deze wijze niet uit. We zien het probleem niet en de oplossing  ook niet. We ervaren wel pijn, verdriet en onvrede en dit verhoogt de stress en als je pech hebt krijg je er lichamelijke en psychische klachten van.

Zodra we bewust zijn van iets, gaan we anders waar-nemen. Gaan we dingen die we meemaken anders bekijken en anders ervaren. Want bewust zijn heeft te maken met onze geest. Heeft te maken hoe wij onze hersens gebruiken en wat we denken. Het denken bepaalt wat we gaan doen en dit resulteert in wat we uiteindelijk gaan ervaren. En als het denken op basis van verkeerde of incomplete informatie gebeurt, zal ook het handelen niet juist of compleet zijn. Het zal geen voldaan gevoel geven en onvrede is het gevolg. Zodra we zien en beseffen dat aan alle fysieke handelingen een geestelijk aspect verbonden is, gaan we alles wat we meemaken anders bekijken en beleven.

We gaan de ervaringen die we mee maken in een breder perspectief plaatsen.

We kijken niet alleen naar het effect, maar ook naar de beweegredenen die basis is geweest voor het handelen. We kijken naar de oorzaak, maar ook wat het brengt of heeft gebracht. Wat kan ik ervan leren, of heb ik ervan geleerd?  Je beseft dat door te ervaren en er voor open te staan, je leert en groeit als mens. Je kunt meer aan en je voelt je sterker.

Een situatie zie je als een kans om je talenten te gebruiken en je als mens te ontplooien.

Ongemerkt doorleven we in iedere situatie 3 fasen: we voelen , we denken, we handelen. Een andere volgorde kan ook. Maar het zijn altijd deze 3 fasen. Als we dit gaan doorzien, dan is de basis gelegd om situaties voor onszelf te veranderen ten gunste van ons gevoel. Ons gelukkig zijn. Gewoontes die niet goed voelen, pijn doen. Leefpatronen, werkpatronen die vasthouden, beperken. Het gevoel hebben dat je niet lekker in je “vel” zit. We gaan ze doorzien en we weten ook hoe we verder kunnen.

Welke intentie (gedachte) zit er achter een handeling; eigen belang, angst, medeleven?

Wat is de drijfveer waarom jij of iemand anders iets doet, waar is de mening of het handelen op gebaseerd? Als je het herkent, kun je inspelen op de werkelijke drijfveer van jezelf of van die persoon. Je neemt beter waar, zonder oordeel.

Hierdoor ervaar je steeds minder tegenstrijdigheden. Dit uit zich in een meer ontspannen gevoel en minder lichamelijke spanningen. Je gaat de verschillen die er zijn waarderen! Je ziet de waarde van verschillen. Alles heeft een keerzijde. Warmte versus koude, Liefde versus angst, … . Je ziet de talenten van die ander als aanvulling op jouw talenten. Je bent in staat om belangen te verenigen en om samen te werken. 

Als we geloven in het leven en onze verbondenheid dan kunnen we eenheid zien en ervaren.

 

Slide show : opbouw en samenhang van Harmoniemodel

De presentatie gaat verder zodra de muis uit het venster is.

En stopt als de muis in het venster staat.

De presentatie komt automatisch weer bij het begin. Of u klikt zelf terug tot aan het begin.

Leven in Liefde. Harmonie voor mijn geluk

 

is een continue proces en het heeft bij mij jaren geduurd om een “beetje` aan te voelen en enigszins te “begrijpen”. 

Hieronder bied ik u 3 ingevulde harmoniemodellen aan, zodat de werking en het geheel van het model duidelijker wordt. Ze zijn ingevuld met vragen, ervaringen, overwegingen, steun, ambitie, … uit mijn leven. U kunt voor uzelf meteen uw vragen en overwegingen er denkbeeldig in plaatsen :-). Met wellicht een (richting voor een) antwoord. In 2003 ben ik gaan schilderen in relatie met mijn (levens) vragen. De jaren die daarop volgde heb ik vele doeken geschilderd en veel gedacht en gevoeld in relatie met de vragen die ik had. Wat ik u laat zien zijn: 3 * 9 = 27 schilderijen met 27 verhalen behorend bij mijn leven. 

Soms op gevoel en soms gericht maakte ik schilderingen die te maken hadden op vragen waar ik antwoorden voor zocht. Uiteindelijk (na enkele jaren)  zag ik het geheel en de delen ervan en kon ik de “puzzel” in elkaar leggen; in 3 totaalbeelden van elk 9 schilderingen. Als u op één van drie totaalafbeeldingen klikt, kunt u lezen en zien hoe het harmoniemodel werkt. Als voorbeeld voor u, is het ingevuld met mijn (levens-) vragen, maar u kunt ook uw verhaal erin plaatsen met uw vragen.

1. Onbewust leven

2. Leven in de geest

3. Leven in liefde hier en nu

Keuze van aantal losse schilderingen, kleur, en vorm 

 

is voor mijn gevoel bepalend geweest voor het zien van de samenhang van al mijn (levens-)vragen en de antwoorden erop! Daarom schrijf ik hier, wat toen mijn gedachten en overwegingen geweest zijn bij het bepalen van de schilderwijze.

Op een gegeven moment kreeg ik het idee en de behoefte om mijn leven, wat voor mij toen als een puzzel was, te verbeelden in schilderingen. Ik had wel een gevoel en ideeën over momenten van mijn leven, maar het geheel was me niet duidelijk. Ik was zoekende.

Gevoelsmatig koos ik voor losse, zelfstandige schilderingen die samen wel een geheel “moesten” zijn, want het is mijn leven en dat bestaat niet uit losse stukken. Het is één.

Ik koos voor 3*3 schilderingen. 7 schilderingen voor mijn wezen, 1 schildering voor wie mij helpt en 1 schildering voor het resultaat van mijn leven. Samen 9 doeken, die aaneengesloten het 10e beeld vormt en aaneen de zelfde vorm heeft als het losse deel.

Getalmatig is dit ook een mooi samenspel: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45   => 4+5=9   inderdaad 9 doeken. Aaneen gelegd het 10e doek  => 10  =>  1+0=1 is één geheel.

 

Vorm moest voor mijn gevoel symmetrisch zijn. Enkele gedachten: “er is geen voorkeur”; “het kan alle kanten op”; verbinding is altijd mogelijk. Dan is er maar 1 vorm (voor een schilderij) die voldoet en dat is een vierkant. Maar omdat ik uiting wilde geven aan de spanningen, de “tegenpolen”, de dualiteit moest ik denken aan de piramide van Gizeh met zijn betekenis en haar denkbeeldige evenbeeld omgekeerd eronder ( in de aarde) geplaatst. Dat zijn dus 2 piramiden die samen de vorm van een gedraaide vierkant hebben, oftewel een ruit met 4 gelijke zijden.

 

De 7 schilderingen voor het verbeelden van mijn wezen, is gebaseerd op de 7 hoofdchakra’s. (Chakra is een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent letterlijk ‘wiel’. Een chakra kan je je daarom voorstellen als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen, of in andere woorden, een ‘draaiend wiel van energie’. In je lichaam zijn zeven belangrijke energiecentra aanwezig. Deze staan bekend als Chakra’s).

 

De chakra’s bestaan ook uit de 3 primaire kleuren en de mengingen ervan en zijn daarom bepalend voor de kleur van het schilderij en de volgorde waarin de losse schilderijen aaneen gelegd kunnen worden. Wit licht is samengesteld uit alle kleuren. Daarom wil ik alle kleuren gebruiken in mijn schilderingen.

 

Al deze keuzes hebben geleid tot een samenhangend beeld. Hoe wonderlijk kan het zijn.

Persoonlijke en ondernemersvragen

 

Persoonlijke vragen voor u, die ik mijzelf stelde als, kind, broer, geliefde, vriend, kennis, buurman, vrijwilliger, sporter, …, man, vader, mens. Misschien leuk om te lezen en de vraag ook aan uw zelf te stellen en wie weet brengt het een aanvullend inzicht in uw persoonlijke situatie. Deze zijn binnenkort te lezen op deze site.

Ondernemersvragen voor u, die ik mijzelf stelde als, medewerker, manager, consultant, interim manager, ondernemer, kunstenaar, mens. Voor Profit en non-profit organisaties. Vragen die de gehele onderneming aangaan in relatie met haar klanten, medewerk(st)ers en de natuur. Ook deze vragen kunt u binnenkort lezen op deze site.

 

Antwoorden op vragen

 

Zoals ik al eerder schreef ben ik sinds 2003 heel bewust gaan leven om antwoorden op mijn vragen te krijgen. Ik heb het gevoel dat ik het nu (2016) aardig op een “rijtje” begin te krijgen en de verbindende inzichten die ik heb verkregen overzichtelijk kan aanbieden en duidelijk kan verwoorden. Dit is en blijft voor mij een continue proces en ik hoop dat u naar mij reageert als u andere / aanvullende denkbeelden heeft.

 

BINNENKORT (ben nu de webpagina’s aan het maken) : 

   GEBOREN WORDEN                     Waar kom ik vandaan?

   MENS ZIJN                                   Wat zijn mijn behoeften?

   DOOD GAAN                                Wat is mijn werkelijkheid? 

   LICHT EN DUISTERNIS                  Wat is mijn visie?

   COMMUNICATIE                          Wat is de mate van mijn communicatie / wisselwerking?

   EENHEID IN VERSCHEIDENHEID   Wat wil ik?

   VERBONDENHEID                        Wie of wat ben ik?

   VERTROUWEN                             Waar vertrouw ik op?

   LEVEN IN LIEFDE                         Wat brengt het mij?

 

 

 

Leven in Liefde verbeeld,

 

in Schilderijen en andere kunstvormen. Daar ben ik sinds enkele jaren mee bezig en ik hoop dat ik in staat ben om het geheel wat ik heb aan denkbeelden letterlijk kan vertalen naar zichtbare en tastbare beelden voor de belangstellende kijker. Dit is een harte wens van mij. Dit proces duurt naar verwachting nog vele jaren, maar telkens komt er inspiratie en daarna een mooie uitingsvorm erbij.

Op termijn hoop ik een blijvende expositie te kunnen aanbieden.

 

 

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR VORIGE WEBPAGINA