HARMONIEMODEL

geeft inzicht in: wisselwerking van lichaam en geest
waarbij gevoel richtinggevend is voor de beweging die we (gaan) maken

Harmoniemodel; ontstaan en samenhang  

 

Op een gegeven moment kreeg ik het idee en de behoefte om mijn leven, wat voor mij toen als een puzzel was, te verbeelden in schilderingen. Ik had wel een gevoel en ideeën over momenten van mijn leven, maar het geheel was me niet duidelijk. Ik was zoekende.

Gevoelsmatig koos ik voor losse, zelfstandige schilderingen die samen wel een geheel “moesten” zijn, want het is mijn leven en dat bestaat niet uit losse stukken. Het is één.

De keuzes van aantal losse schilderingen, kleur, en vorm is voor mijn gevoel bepalend geweest voor het zien van de samenhang van al mijn (levens-)vragen en de antwoorden erop! Daarom schrijf ik hier, wat toen mijn gedachten en overwegingen geweest zijn bij het bepalen van de schilderwijze.

Ik koos voor 3*3 schilderingen. 7 schilderingen voor mijn wezen, 1 schildering voor wie mij helpt en 1 schildering voor het resultaat van mijn leven. Samen 9 doeken, die aaneengesloten het 10e beeld vormt en aaneen de zelfde vorm heeft als het losse deel.

Getalmatig is dit ook een mooi samenspel: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45   => 4+5=9   inderdaad 9 doeken. Aaneen gelegd het 10e doek  => 10  =>  1+0=1 is één geheel.

 

Vorm moest voor mijn gevoel symmetrisch zijn. Enkele gedachten: “er is geen voorkeur”; “het kan alle kanten op”; verbinding is altijd mogelijk. Dan is er maar 1 vorm (voor een schilderij) die voldoet en dat is een vierkant. Maar omdat ik uiting wilde geven aan de spanningen, de “tegenpolen”, de dualiteit moest ik denken aan de piramide van Gizeh met zijn betekenis en haar denkbeeldige evenbeeld omgekeerd eronder ( in de aarde) geplaatst. Dat zijn dus 2 piramiden die samen de vorm van een gedraaide vierkant hebben, oftewel een ruit met 4 gelijke zijden.

 

De 7 schilderingen voor het verbeelden van mijn wezen, is gebaseerd op de 7 hoofdchakra’s. (Chakra is een woord dat uit het Sanskriet komt en betekent letterlijk ‘wiel’. Een chakra kan je je daarom voorstellen als een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen, of in andere woorden, een ‘draaiend wiel van energie’. In je lichaam zijn zeven belangrijke energiecentra aanwezig. Deze staan bekend als Chakra’s).

 

De chakra’s bestaan ook uit de 3 primaire kleuren en de mengingen ervan en zijn daarom bepalend voor de kleur van het schilderij en de volgorde waarin de losse schilderijen aaneen gelegd kunnen worden. Wit licht is samengesteld uit alle kleuren. Daarom wil ik alle kleuren gebruiken in mijn schilderingen.

 

Al deze keuzes hebben geleid tot een samenhangend beeld. Hoe wonderlijk kan het zijn.

Klik hier om terug te gaan naar ‘Verbindend Ondernemen voor groei’.