jezelf ontplooien

brengt groeiende verbinding

Onze persoonlijke uitdaging: ontdekken wat ons ten diepste beweegt en hier gehoor aan geven

Hierna volgt een verbindende zienswijze dat harmonie kan brengen

Neem jij voldoende tijd en ruimte voor jezelf?

Jezelf ontplooien en verbinden met de Liefde in jezelf en de ander.


Waarvoor wil je leven? Wat is de zin in je leven? … zijn vragen waar alleen jijzelf antwoordt op kunt geven.

Leven in onze duale wereld is een zoektocht vol uitdagingen waarin je jezelf ‘tegen’ komt.
 
Het begint met jezelf ontplooien en de Liefde in jezelf te ontdekken en gelijktijdig in de ander. Deze ontdekking werkt bevrijdend en voelt Krachtig. Het geeft vertrouwen om meer open te staan en je meer te verbinden met het goddelijke in jezelf en de ander. Dit proces is onomkeerbaar en je merkt dat naarmate wij als mensen meer samen groeien, ’t leven aangenamer is. Wij staan meer open (voor elkaar), leven bewuster, genieten intenser en ervaren vaker momenten van geluk. Daarom is samen groeien in wat wij zijn, onze gezamenlijke uitdaging, groeiend geluk en ieders bestemming.

 
Een verbindende zienswijze op ons leven in een duale wereld, wordt weergegeven in het harmoniemodel. In dit Harmoniemodel worden aspecten die invloed hebben op een situatie en daarmee je gevoel, met elkaar in relatie gebracht. Dit geeft inzicht en daarmee richting aan het maken van verbindende keuzes voor groeiend geluk.
   

Deze webpagina bevat van boven naar onderen:

  • Een harmonieuze zienswijze
  • 3 ingevulde harmoniemodellen, waar jij voor jezelf ook je eigen ervaringen, overwegingen en vragen in kunt plaatsen
  • LIEFDE BE-LEVEN in ons universum IS ONZE LEVENSREIS
  • Slide show van opbouw en samenhang van harmoniemodel

 

Een harmonieuze zienswijze

Het lichaam neemt waar met haar 5 zintuigen.

Op basis van wat het lichaam waarneemt vormen wij onze werkelijkheid en handelen wij ernaar. Daarom zien en ervaren we verschillen, ervaren we tegenstrijdigheden. Vinden we van iets dat het goed of fout is, zinnig of onzin, …  . Dit doen we voor het grootste gedeelte onbewust. Uit dit onbewust waarnemen, voelen we onbewust, denken we onbewust en handelen we onbewust. Als iets tegen zit, dan komen we er op deze wijze niet uit. We zien het probleem niet en de oplossing  ook niet. We ervaren wel pijn, verdriet en onvrede en dit verhoogt de stress en als je pech hebt krijg je er lichamelijke en psychische klachten van.

Zodra we bewust zijn van iets, gaan we anders waar-nemen. Gaan we dingen die we meemaken anders bekijken en anders ervaren. Want bewust zijn heeft te maken met onze geest. Heeft te maken hoe wij onze hersens gebruiken en wat we denken. Het denken bepaalt wat we gaan doen en dit resulteert in wat we uiteindelijk gaan ervaren. En als het denken op basis van verkeerde of incomplete informatie gebeurt, zal ook het handelen niet juist of incompleet zijn. Het zal geen voldaan gevoel geven en onvrede is het gevolg. Zodra we zien en beseffen dat aan alle fysieke handelingen een geestelijk aspect verbonden is, gaan we alles wat we meemaken anders bekijken en beleven.

We gaan de ervaringen die we mee maken in een breder perspectief plaatsen.

We kijken niet alleen naar het effect, maar ook naar de beweegredenen die basis is geweest voor het handelen. We kijken naar de oorzaak, maar ook wat het brengt of heeft gebracht. Wat kan ik ervan leren, of heb ik ervan geleerd?  Je beseft dat door te ervaren en er voor open te staan, je leert en groeit als mens. Je kunt meer aan en je voelt je sterker.

Een situatie zie je als een kans om je talenten te gebruiken en je als mens te ontplooien.

Ongemerkt doorleven we in iedere situatie 3 fasen: we voelen , we denken, we handelen. Een andere volgorde kan ook. Maar het zijn altijd deze 3 fasen. Als we dit gaan doorzien, dan is de basis gelegd om situaties voor onszelf te veranderen ten gunste van ons gevoel. Ons gelukkig zijn. Gewoontes die niet goed voelen, pijn doen. Leefpatronen, werkpatronen die vasthouden, beperken. Het gevoel hebben dat je niet lekker in je “vel” zit. We gaan ze doorzien en we weten ook hoe we verder kunnen.

Welke intentie (gedachte) zit er achter een handeling; eigen belang, angst, medeleven?

Wat is de drijfveer waarom jij of iemand anders iets doet, waar is de mening of het handelen op gebaseerd? Als je het herkent, kun je inspelen op de werkelijke drijfveer van jezelf of van die persoon. Je neemt beter waar, zonder oordeel.

Hierdoor ervaar je steeds minder tegenstrijdigheden. Dit uit zich in een meer ontspannen gevoel en minder lichamelijke spanningen. Je gaat de verschillen die er zijn waarderen!
Je ziet de waarde van verschillen.
Alles heeft een keerzijde. Warmte versus koude, Liefde versus angst, … .
Je bent in staat om dit te waarderen en te omarmen in je leven.
Je ziet de talenten van die ander als aanvulling op jouw talenten.
Je bent in staat om belangen te verenigen en om samen te werken. 

Als we geloven in het Leven en onze verbondenheid dan kunnen we eenheid zien en ervaren.

 

3 ingevulde harmoniemodellen

 

Leven is een continue proces en het heeft lange tijd geduurd voordat ik Leven een “beetje` aan kon voelen en enigszins begon te “begrijpen”. Hier had ik een enorme behoefte aan om gelukkig te kunnen zijn en de wens om ook gelukkig te blijven.
Dit proces heeft geleidt tot inzichten in:
dualiteit en samenhang van lichaam, ziel en geest in relatie met gevoel.

Het is een wonderlijke reis geweest die mij harmonie heeft gebracht en de basis is voor hoe ik nu leef en kan leven.
De samenhang van de aspecten om in harmonie te (kunnen) leven, zijn vorm gegeven in een harmonieus geheel: het harmoniemodel, zoals ik het zelf noem.

Hieronder bied ik je 3 ingevulde harmoniemodellen aan, zodat de werking en het geheel van het model duidelijker wordt. Ze zijn ingevuld met vragen, ervaringen, overwegingen, steun, ambitie, … uit mijn leven.
Je kunt voor jezelf meteen je vragen en overwegingen er denkbeeldig in plaatsen :-). Met wellicht een (richting voor een) antwoord. 

In 2003 ben ik gaan schilderen in relatie met mijn (levens) vragen. De jaren die daarop volgde heb ik vele doeken geschilderd en veel gedacht en gevoeld in relatie met de vragen die ik had. Wat ik je laat zien zijn: 3 * 9 = 27 schilderijen met 27 verhalen behorend bij mijn leven. 

Soms op gevoel en soms gericht maakte ik schilderingen die te maken hadden op vragen waar ik antwoorden voor zocht. Uiteindelijk (na enkele jaren)  zag ik het geheel en de delen ervan en kon ik de “puzzel” in elkaar leggen; in 3 totaalbeelden van elk 9 schilderingen.
1 beeld van mijn onbewuste leven
1 beeld van mijn leven in de geest en
1 beeld zoals ik zou willen leven: Leven in Liefde hier en nu.

Als je op één van drie totaalafbeeldingen klikt, kun je lezen en zien hoe het harmoniemodel werkt. Als voorbeeld voor jou, is het ingevuld met mijn (levens-) vragen, maar je kunt ook jouw verhaal erin plaatsen met je eigen (levens) vragen.

1. Onbewust leven

2. Leven in de geest

3. Leven in liefde hier en nu

 

LIEFDE BE-LEVEN in ons universum IS ONZE LEVENSREIS

Zoals ik al eerder schreef ben ik sinds 2003 bewust gaan leven, om antwoorden op mijn vragen te krijgen.

De liefde die ik in mijzelf en de ander had ontdekt, riepen ook vragen op.
Leven is ons gegeven, maar waarvoor?
Ik geloof in Liefde, maar wie schept er nu een wereld waar pijn is!?
Los nog van de vorm waarin pijn zich kan voordoen.. Goh als je hier bij stil staat, de krant, het journaal, in je directe omgeving, en dan moet ik mezelf eerlijkheidshalve niet vergeten. Tjonge welke idioot verzint zoiets? Wie wil zoiets?! Daar wil ik meer van weten.

Mijn innerlijke drang om te begrijpen bracht de beweging van verbindende kunst & scheppende gedachten.
Met als resultaat het verbindingsverhaal: ‘LIEFDE BE-LEVEN in ons universum IS ONZE LEVENSREIS’.
Dit verbindingsverhaal is in december 2022 in boekvorm uitgegeven en overal verkrijgbaar.

De verbinding is ontstaan door onderscheid te onderkennen tussen
Liefde & Leven waarin wij Liefde be-leven.

Onderscheid tussen
God, onze schepper en ons leven binnen ons universum.

Liefde is onze Bron, maar God is niet onze Schepper.
Mijn zoektocht bracht mij een verbindend God & mensbeeld met vertrouwen in het Leven en ons mens zijn.
Een zienswijze waarin belevingswerelden verbonden zijn tot één geheel.

Leven is ons gegeven om Liefde te be-leven.
Dit is het antwoord op mijn vraag: leven is ons gegeven, maar waarvoor?

Wij zijn samen een evenbeeld van Liefde.
Wij, mensen, zijn samen levende Liefde.

KLIK HIER VOOR HET BOEK: ‘LIEFDE BE-LEVEN in ons universum IS ONZE LEVENSREIS’

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

HARMONIEMODEL


Het harmoniemodel is een instrument die een situatie vanuit 9 aspecten kan verbinden tot één geheel.
Het is ontstaan vanuit levensvragen vanuit één mens en is daarna getransformeerd naar een universeel verbindend instrument voor:
–> “Ik” in relatie met al wat is,
–> samen werken,
–> samen leven,
–> mens zijn.


KLIK HIER VOOR SLIDE SHOW
ontstaan, opbouw en samenhang van Harmoniemodel