Samen leven

voor groeiend geluk

Samen leven om te (kunnen) doen wat wij zijn


Is er een gedragen levensvisie in onze samenleving? Wat is volgens jou een wenselijke visie voor onze samenleving, op ons Mens zijn?

Wij zijn levende Liefde en uit onwetendheid doen wij onszelf en elkaar onnodig tekort.
Dit te kunnen geloven, bewust te zijn en te be-leven is een persoonlijke ontdekkingsreis.
Mens zijn, is een reis en een strijd die onvermijdelijk is en daarom is het mogelijk dat wij voor elkaar deze levensreis verlichten door elkaar hierbij te ondersteunen.

Samen leven, vanuit een gedragen levensvisie, genereert een natuurlijke beweging vanuit ieder mens naar groeiende verbinding en daarmee groeiend geluk.

Verbindend ondernemen is gebaseerd op de levende Liefde dat wij samen zijn.
Liefde die, door onze synergie, vanuit vrije wil onze groeiende werkelijkheid is voor ieders geluk.

Verbindend ondernemen begint bij jezelf…, in relatie met de Liefde voor jezelf en de ander.

Als hulpmiddel wordt er gebruik gemaakt van het harmoniemodel, dat je bewust maakt van de aspecten die er toe doen. Dit geeft inzicht en daarmee richting aan het maken van verbindende keuzes voor groeiend geluk.

Een verbindende zienswijze


klik op de afbeeldingen hiernaast om ze groter en leesbaar te maken.


Uitgaan van onze Kracht in verbinding met de ander:
weten wat je bent,
doen wat je bent.
 
In relatie met de ander in harmonie samen leven:
samen bewustzijn van wat er is
samen kiezen voor beweging(en) naar groeiende verbinding
samen onze uitdagingen aangaan
samen bijdragen aan onze groeiende verbinding en ruimte creëren voor jezelf en de ander, om te kunnen zijn.

 
 
 
 
Samen leven in Liefde:
samen (willen) geloven dat Leven ons gegeven is om Liefde te be-leven,
samen (willen) geloven dat Liefde ons eigen is, wij zijn levende Liefde
Samen vertrouwen op ons scheppend vermogen,
samen Liefde onze groeiende werkelijkheid laten zijn,
samen delen en groeien in ons mens zijn

 
klik op de afbeeldingen hiernaast om ze groter en leesbaar te maken.

 

Mijn bijdrage aan onze samenleving voor groeiend geluk is met aandacht leven en te doen wat ik ben.

 

HARMONIEMODEL


Het harmoniemodel is een instrument die een situatie vanuit 9 aspecten kan verbinden tot één geheel.
Het is ontstaan vanuit levensvragen vanuit één mens en is daarna getransformeerd naar een universeel verbindend instrument voor:
–> “Ik” in relatie met al wat is,
–> samen werken,
–> samen leven,
–> mens zijn.


KLIK HIER VOOR SLIDE SHOW
ontstaan, opbouw en samenhang van Harmoniemodel