3. Leven in Liefde hier en nu 

De drang om mijn leven te verwoorden was op pinksterzaterdag, dit realiseerde ik me pas later. Wonderlijk. Tijdens het schrijven begreep ik ineens waarom ik tussentijds soms doeken schilderde die naar mijn gevoel niet direct met mijn leven te maken hadden. Ik pakte de losse doeken die voor mijn gevoel samen hoorden en telde ze. Het waren er 9! Ik legde ze in het zelfde stramien neer als de andere 2 “levens” en het klopte. Wonderlijk. Dit is precies waar ik in geloof en zoals ik nu wil leven.

Dit was de boodschap voor mij in deze schilderingen.  Yes!!

De 9 aspecten die ik gebruik voor het beschrijven en uitbeelden van mijn Leven in Liefde hier en nu:

  •         Ik geloof in het Leven
  •         Ik geloof in Liefde
  •         Ik geloof in het Licht in mij
  •         Ik wordt weer Één, met jou, met iedereen, met God
  •         Liefde is mij Zelf kennen
  •         Liefde verbindt
  •         Liefde voor het Licht in iedereen
  •         Liefde voor het Licht in jezelf
  •         Liefde voor het Leven op Aarde

Samen vullen ze het harmoniemodel in, met een moment opname van mijn leven van dat moment. Dit heeft mij inzichten gegeven, waarmee ik verder kon, voor een gelukkig (er) leven.

Als ik mij Zelf met een hoofdletter Z schrijf of Jezelf met een hoofdletter J, dan duid ik daarmee het goddelijk deel aan die in ieder mens is. Dit is mijn en jouw ware aard; het goede, het mooie, het liefdevolle, het verbindende, het … alles :-). Door jezelf steeds meer te ontplooien, wordt je Zelf steeds beter zichtbaar en voelbaar. Voor jouw zelf en anderen. En dat is heel plezierig.

De cursieve tekst is mijn innerlijke stem, vanuit mijn innerlijke belevingswereld. 

Het harmoniemodel ingevuld

met de aspecten van mijn Leven in Liefde op Aarde

Ik geloof in het Leven

 

Ik lag in bed en sliep. Ik sliep en toch was ik wakker. Ik zag:

2 wezens staan, met elkaar te praten. Ik zag ze van boven. De ruimte leek wel een tempel, alleen veel groter en ruimer. Enorme pilaren ondersteunde de dakgewelven.

Ze stonden bij een muur en in die muur was links van hen een opening. Je kon er door naar binnen als je een prachtig, diep rood, gordijn open deed. Het gordijn was zwaar en had grote plooien.

Alles was in een lichte nevelige sfeer.

De 2 wezens waren licht. Één van hen was ik.

Ik zei: waarom ik? Waarom moet ik sterven? Ik ben niet schuldig!

“Hij” is schuldig! Ik sterf niet voor “Hem”!

Ik had een groot zwaard in mijn rechterhand, gereed om toe te slaan.

Ik ging alleen, langs het gordijn, de ruimte binnen en zag licht.

Ik liet mijn zwaard zakken.

Ik liet het zwaard los, knielde, boog mijn hoofd en zei, SORRY.

Een lichtwezen stond naast mij.

Ik dacht: neem het zwaard en onthoofd mij, ik ben hiertoe bereid.

Je mag me doden.

Ik dacht vervolgens: dan ben ik vrij, vrij van mijn lichaam.

Toen dacht ik: maar dan veroordeel ik hem die mij onthoofd, ook al stem ik hiermee in. 

Dit is niet juist.   Ook hij wil vrij zijn en heeft hier recht op.

 

Toen werd ik verlicht van top tot teen al liggend in mijn bed. Ik voelde het door mij heen prikkelen. Van kruin tot voetzool. Ik voelde me krom trekken, ik hoorde mezelf kreunen en  voelde mezelf opgelicht worden.

Toen zag ik drie engeltjes , hand in hand in een cirkel, boven mij rond vliegen, helemaal wit, kinderlijk mooi.

 

Ik ontwaakte.

 

 

Ik geloofde dat ik dood kon gaan. Mijn lichaam was mijn leven, althans dat dacht ik.

Nu weet ik dat ik geest ben en leef als mens.

 

Ik had ongelijk.

 

De aarde is van stof, materie en mijn lichaam ook.

De dood is iets van deze aarde maar er is meer.

Als ik iets wil dan zijn het mijn gedachten die mijn lichaam in beweging zet.

Als ik gelukkig wil zijn, dan is mijn wil, uit vrije wil, in overeenstemming met Gods Wil

en

mijn geest van harte vervuld met de Heilige Geest.

 

 

De dood,

geen nood.

Wie gelooft in het leven,

hoeft niet te beven.

Het lichaam is voor even,

de geest ´t eeuwig leven.

Het lichaam terug naar moeder aarde,

die haar baarde.

De geest, van de stof bevrijd,

op weg naar eenheid.

De Heilige Geest die mij begeleidt,

op weg naar de waarheid.

Met Christus in zicht,

is Hij die verlicht.

I believe in life

Het kruis staat voor mij symbool voor het geloof in de  zonde, schuld, geloof in de dood. Ik heb het kruis, in de schildering laten vallen omdat ik niet geloof in zonde en dus de dood.

Jezus is schuldig bevonden omdat hij “zondig” was volgens anderen en daarom gekruisigd gelijk andere schuldigen en op deze wijze dacht men hem te doden.

Echter de geest leeft voort, zo ook die van Jezus. De geest van Jezus was geheel schuldeloos en leeft ook in ons zijnde de Christus.

De vorm van de schilderingen zijn 2 driehoeken die samen een vierkant zijn.

Bij deze schildering is de bovenste driehoek geïnspireerd door de betekenis van de grootste piramide van Gizeh. De grootste van de 3 in Gizeh is de piramide van Cheops. Deze staat, in mijn beleving, symbool voor al wat leeft onder de Hemel. De top is er destijds (ca 2500 jaar voor de geboorte van Jezus Christus) bewust niet opgebouwd, omdat het de Hemel symboliseert en zij daar geen weet van hadden hoe het daar is. Ook ik weet niet hoe de hemel er uitziet en dat is de reden waarom ik ook het topje van het doek heb afgezaagd, zijnde de Hemel.

Onder de bovenste piramide is nog een piramide, en wel op de kop, de onderwereld. De aarde is bewust in de onderwereld  geschilderd. De dood heerst er. De onder- en bovenwereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op het moment dat je gelooft in het leven, wil je naar het licht, je wilt er deel van zijn. De Heilige Geest helpt je daarbij, geschilderd als een duif.

Door verlossing, vergeving, (de witte lelie als symbool)(oftewel je gelooft dat je schuldeloos bent) kun je de aarde los laten. Ik oordeel niet meer, dus veroordeel ik mezelf ook niet meer. Ik ben vrij. Ik ben uit de dood verrezen. Ik besef dat ik geen lichaam ben die dood gaat, maar een geest die leeft. Verbonden in liefde met elkaar tot één.

Het licht is, zowel de liefde die is, als de Wil van God, die mij met kracht steunt.

Ik geloof in Liefde

 

 

Mijn ware aard is Liefde en net zoals het Leven is dit mij gegeven.

Ik geloof in God, een mysterie die mijn Bron is.

 

Ik geloof in onze verbondenheid , ons één zijn. Ik geloof in mijn Zelf, het goddelijke in mij.

Ik geloof in Christus, het Licht, het alles verbindende.

 

In en met God, als Zijn Kind, ben ik compleet, vredig en gelukkig.

I believe in love

De witte lelie staat symbool voor mijn verlossing

De witte roos, voor de universele liefde, de allesomvattende  en vullende liefde.

Het aangezicht van Christus, als symbool voor mijn ware Zelf.

Als ik verlost ben en één Ben in liefde, dan ben ik één met Christus. Anders gezegd: De Christus is in mij, laat ik niet langer mijn ware aard verbergen door mij zelf niet langer schuldig te bevinden (voelen) en te leven in angst.

Ik geloof in het Licht in mij

 

Iedereen heeft op aarde een “andere bril” op en ziet hetgeen wat ik zie, anders.

Onze beelden komen niet overeen.

Onze gedachten over die beelden verschillen. Onze werkelijkheid is anders.

We zijn het niet eens, we denken, voelen en doen niet hetzelfde.

We zijn niet één.

We zullen het samen op aarde nooit eens worden, zolang we onze eigen kijk op de wereld hebben, onze eigen werkelijkheid.

 

Mijn ware gezicht is die van Christus.  Mijn Zelf, is zuiver, is Liefde.

Ik geloof in het Licht in mij, in jou, in ons allemaal.

Dit Licht geeft helderheid in ons dagelijks leven.

Licht leidt en verlicht ons, ieder zijn eigen levenspad volgend, in groeiende verbinding door het leven.

Het leven dat wij nu samen delen. 

I believe in Christ

Ik verbeeld mij zelf, dat ik, mijn ego, zie als een troebele, ingekleurde roos.

Ingekleurd door emoties, lust, haat, angst, hebzucht, macht,  …door gedachten die niet waar zijn. Ik heb mijn beeld, kijk, op de wereld en die is voor mij waar.

Ik kijk als het ware met een gekleurde bril.

Ik laat mijn ware gezicht niet zien want mijn ego is dominant. Ik heb een eigen wil, geheel vrij. 

De duif staat symbool voor de Heilige Geest, en Hij helpt mij om juist waar te nemen. Zodoende ben ik in staat, uit vrije wil, keuzes te maken die mij verder helpen bij mijn levensvragen. Hij helpt mij om een heldere denkgeest te hebben. Helder te denken. Een heldere  geest. Géén troebele geest, die door beperkt (in)zicht of emoties “vervuilde” beelden waarneemt.

Als ik heel ben, dan ben ik geheel transparant. Ik heb niets te verbergen, voor mijzelf of voor een ander. Ik ben een transparante roos, geheel liefde.

Ik wordt weer Één, met jou, met iedereen, met God

 

Mijn ego heeft me niets anders dan pijn bezorgd. Dat wil ik niet. Ik wil rust, vrede, gelukkig zijn, voor altijd.

 

Lieve Vader,

U heeft mij Liefde en vrije wil gegeven,

volmaakt gelukkig en compleet.

Ik wist het beter en zocht mijn eigen geluk,

dit leidde tot verdeeldheid en ongeluk.

Ik wil nu heel zijn.

Met de Heilige Geest, als helper,

vind ik mij Zelf terug.

Die verduisterd wordt door mijn ego en zijn onwaarheden.

Laat ik mij openstellen, zodat ik juist zie,

want ik ben zoals U mij geschapen heeft.

Ik wil leven in liefde,

ja eeuwig leven in en met U.

Dank u God voor Uw Zoon Jezus, die Uw visie openbaarde.

Door Hem zijn wij allen verbonden tot één, Uw Zoon, Christus.

 

God kwam tot ons via zijn Zoon Jezus Christus, want via Jezus, kon God ons bereiken. Want ons ego was te groot, te dik, bijna ondoordringbaar en daardoor grote verwijdering van ons Zelf. Onze ware aard. We dwaalden (en dwalen nog steeds) met groot leed als gevolg. Dankzij het leven van Jezus, hebben we een lichtend voorbeeld van Leven in LiefdeNu kunnen we niet meer onwetend zijn. God heeft zich via Jezus aan ons geopenbaard.

Wat we vervolgens met Zijn openbaring doen is geheel onze eigen keus.

 

Jezus gaf ons het geloof.

Uit vrije wil geloofde Hij in God.

Je neemt het in je, je neemt het op in je geest. En leeft er vervolgens naar. De gedachte en intentie is één met jou. Leven in liefde.

 

Niet meer afgescheiden, maar samen één.

Je voelt je waardevol en liefdevol.

Dit gevoel geeft rust, vrede en vreugde.

I become one with God again 

De letters E G o D staan weergegeven in deze schildering. 

ego, Go, God.

Liefde is je Zelf kennen

 

Eerlijk en oprecht, je ware aard tonen.

 

Love is to know your Self

De leeuw, als symbool voor leider, koning, kracht, wil en

het kind (lam Gods) als symbool voor onschuld, zuiverheid, verdedigingsloos.

Samen, vredig bijeen.

Liefde verbindt

 

Één in gevoel en gedachte.

Een prachtig en oprecht gevoel.

Door liefde verbonden.

 

 

Liefde is wat ons bindt

Begrip is wat ik vindt

Vertrouwen in elkaar

Samen een paar

Bij voorspoed en pijn

Licht voor elkaar zijn

Samen leven

Ja, alles willen geven

Ik ontvang een glimlach

Vrede en geluk is wat wezen mag.

 

 

Dit is mijn leidraad hier en nu, van de liefde tussen mensen.

 

Verbonden op aarde, samen één.

 

United through love

Puur Zijn.

Liefde voor de Christus in iedereen.

 

Moeder Teresa.

Zij zag in ieder mens de Christus. Jezus was haar lichtend voorbeeld.

Voor mij is Moeder Teresa het voorbeeld, van dienstbaarheid en overgave.

Een prachtige en sterke vrouw.

Puur. Puur dienend. Puur geven. Puur er zijn. Puur geloven.

Een prachtig mens met een enorme kracht, rust en een hele mooie, vreedzame uitstraling.

Love for the Christ in everyone

Geschilderd in enkel blauw, op ruwe katoen.

Het schilderij is in 3 fasen tot stand gekomen. Onder inspiratie is eerst het gezicht “dubbel opgezet”. Vervolgens is de omgeving onder water gezet en nadat het opgedroogd was, was er een ongeboren kind.

Om het ongeboren kind zijn haar handen geschilderd.

Op de achtergrond staan voor mijn gevoel lichtwezens, en boven haar zweeft een engel.

Een prachtige symboliek, voor een prachtige vrouw. Ik ben blij dat dit beeld er is, en dankbaar dat ik mocht meehelpen.

  

Liefde voor het licht in jezelf

 

Wees niet bang voor het licht, het licht in je.

 

Nelson Mandela gelooft in het licht dat in alle mensen is. Dit geloof in het licht, gaf hem het vertrouwen, om de mensen bijeen te brengen. Ongeacht huidskleur of afkomst.

Wat een vertrouwen. Wat een rust, vrede en wijsheid straalt deze mens uit. Een lichtend voorbeeld voor mij.

Love for the light in everyone

Het meest uitdagende in deze schildering was voor mij de huidskleur van Nelson Mandela. Een genot om zo´n persoon te schilderen, wat een karakter, wat een uitstraling. Ik besef pas nu, op het moment dat ik de tekst schrijf dat de kleur bruin een menging is van de 3 primaire kleuren : rood, blauw en geel. Wellicht dat daarom de huidskleur het meest uitdagende voor mij was. Want Nelson Mandela zag zijn uitdaging in het bijeen brengen van mensen van alle “rassen en huidskleuren”.

Liefde voor het leven op aarde

 

Mijn schoonvader, papa, heeft mij laten ervaren te vertrouwen in het leven.

In de periode dat hij wist dat hij heen zou gaan, was hij volkomen rustig en accepteerde hij dat hij kanker had die niet te genezen was.

Hij was dankbaar voor dit leven op aarde. Ook was hij dankbaar voor zijn lichaam dat hem altijd trouw was, ondanks dat hij het nodige had meegemaakt met  zijn lichaam.

Ik ben heel blij dat ik een deel van zijn leven heb mogen meeleven en dat ik zijn overgang naar genezijde heb mogen meemaken. Zo liefdevol en vredig.

Ook al is hij niet meer lijfelijk aanwezig, Hij is zeer nabij.

 

Zijn heengaan heeft mij wakker gemaakt. Ik ben papa daar zeer dankbaar voor. Dank je pap.

Zijn heengaan heeft mij de ogen geopend voor de zin van mijn leven.

 

De periode voor zijn heengaan heeft hij zoveel liefde en vertrouwen uitgestraald, dat alle twijfels over het leven voor mij verdwenen zijn.

Zijn leven heeft mij vertrouwen gegeven, vertrouwen in het leven.

Dank je pap, ik heb je lief.

Love for live on earth

Geboren op aarde, puur licht.

Deze schildering is in enkele korte

 handelingen, snel achter elkaar, gemaakt.

Het enige wat ik bewust heb gekozen is

de rode kleur, en het schilderen van een bloem.

Ik “moest” dit schilderen en zoals ik het nu zie

 en hieronder heb verwoord is dit de reden, betekenis.

Zoals de schildering nu afgebeeld staat, lijkt het linkerblad van de bloem de ruggengraat van de mens, van de aarde. Binnen in is leven. Puur leven. De aarde voorziet in het leven, evenals de vrouw. Het binnenste is gelijk de baarmoeder van de vrouw. Het rechterblad lijkt een boezem, die het leven voedt, nadat het geboren is. Gelijk moederaarde die leven voor de mens mogelijk maakt.

Als je de schildering een kwartslag draait, met de klok mee, dan zie je “op” de ruggengraat een prachtige vrouw liggen met lange donkere haren. Gelijk een engel. Als je verder je verbeelding gebruikt, en het herkent, dan  zie je meerdere gezichten. Dit alles zie ik en spreekt tot mij.

Leven in Liefde op aarde in één beeld

 

Liefde en Licht is in jou , Liefde en Licht is in mij.

Door dit bewust te zijn, is er verbondenheid met een ieder.

Dit is het Christusbewustzijn.

Christus is het goddelijke in elk individu.

Is in jou en in mij, is wat ons verbindt tot één.

Het staat los van elke religie, het gaat om het geloof in Leven in Liefde.

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR VORIGE WEBPAGINA