Samen werken voor elkaar met elkaar

voor groeiend geluk

Verbindend ondernemen met elkaar voor elkaar voor groei (-end geluk)

 

Groeiende verbinding bij wat we ondernemen, is wat wij (on)bewust wensen omdat het direct of indirect ons geluk vergroot.

Groeiende verbinding wordt bereikt door bewust te zijn van ieders belangen en in harmonie overeenkomen wat we samen willen bereiken.
Meerwaarde van samenwerken ontstaat door ieders talenten en krachten (van mens en organisatie) aanvullend op elkaar te laten zijn.
Dit zal de duurzaamheid van de samenwerking vergroten en ook het effect vergroten van wat we samen doen.

Verbindend ondernemen is een levenshouding en werkvorm, die recht doet aan onze natuur van mens zijn in harmonie met al wat leeft en is.
Verbindend ondernemen maakt gebruik van het harmoniemodel, dat ook in te vullen is als wij samen ondernemen.
Het maakt je bewust van de aspecten die er toe doen, als je onderneemt en geeft zicht op te maken keuzes.

Samen werken brengt op ieder moment en in iedere situatie de gelegenheid tot groeiende verbinding en daarmee groeiend geluk.
Hier bewust van zijn en daadwerkelijk doen, maakt het verschil in de wijze waarop wij ondernemen en het effect op ons leven.

 

Een verbindende zienswijze

In elke situatie en op elk moment zijn wij mens en kunnen wij betekenisvol zijn.
Daarom is er geen verschil in verbindend ondernemen, zowel zakelijk als privé. Of verbindend ondernemen als individu of als organisatie.

klik op de afbeeldingen hiernaast om ze groter en leesbaar te maken.

 

 
Samen werken is aandacht voor:
de reden waarvoor je samen werkt,
wat je doet,
hoe je het doet,
voor wie je het doet,
met wie je het doet en
wat het voor de ander doet (klant, leverancier, collega’s)

 
 
 
 
 

en
wat het met jou doet.

 
 
 
klik op de afbeeldingen hiernaast om ze groter en leesbaar te maken.

 

Mijn bijdrage aan een organisatie om te groeien in verbindend ondernemen, is mogelijk als interim manager, consultant, sparring partner, mens.

Zie hiervoor onderstaande verwijzing naar de website van “ketenlogistiek”, voor optimaal samen werken in de keten.

 

HARMONIEMODEL


Het harmoniemodel is een instrument die een situatie vanuit 9 aspecten kan verbinden tot één geheel.
Het is ontstaan vanuit levensvragen vanuit één mens en is daarna getransformeerd naar een universeel verbindend instrument voor:
–> “Ik” in relatie met al wat is,
–> samen werken,
–> samen leven,
–> mens zijn.


KLIK HIER VOOR SLIDE SHOW
ontstaan, opbouw en samenhang van Harmoniemodel