Mens zijn 🙂

Samen groeien in ons mens zijn, voor groeiend geluk

Is er meer mogelijk in ieders leven dan Liefde be-leven?

Mens zijn, met ons geluk als innerlijk Lichtkompas

Wat is richtinggevend in jouw leven?

Mens zijn

De basis van ons Mens zijn, is Liefde

Liefde is ons mensen eigen en wij zijn deel van Liefde.
Dat wij dit niet altijd kunnen geloven is zeer begrijpelijk.
Dat wij dit wel zouden willen geloven is ook zeer begrijpelijk.
En in het verschil tussen willen en kunnen (met alle gevolgen van dien die wij nu ervaren), is voor mij de reden geweest om verbinding te zoeken tussen onze dagelijkse realiteit en het kunnen geloven in Liefde. Zodat wij samen vanuit onze Kracht, Liefde werkelijkheid laten zijn in ons leven

De verbinding is ontstaan door onderscheid te onderkennen tussen:
Liefde & Leven waarin wij Liefde be-leven.
In dit verschil ligt de reden van ons bestaan en het verlangen naar verbinding.

De verbinding is ontstaan door onderscheid te onderkennen tussen:
God & Schepper van Leven en ons leven als mens waarin wij levende Liefde zijn.
Liefde is onze Bron, maar God is niet onze Schepper.


God heeft alles al gedaan en gegeven: zijn Liefde gedeeld.
Wij samen zijn scheppers van Liefde, in het leven dat ons gegeven is.
Het is aan ons zelf, om Liefde werkelijkheid te laten zijn in ons leven. Wij bepalen zelf de mate waarin Liefde door ons werkelijkheid wordt.


Daarom is het onze uitdaging, geluk en bestemming om samen te groeien in ons Mens zijn, zodat Liefde onze werkelijkheid is die wij samen scheppen.

 
Hierna volgt slide show met vorming van:

verbindend God & mensbeeld

Verbindend God & mensbeeld

Het is aan ons zelf, om Liefde werkelijkheid te laten zijn in ons leven.

Een verbindende ziens- en levenswijze

Als mens worden wij uitgedaagd, om de Liefde in onszelf en daarmee elkaar te ontdekken en vanuit deze Liefde te leven.
Samen levend binnen ons universum, zowel op Aarde als aan genezijde in een astrale dimensie.
‘Wij’ leven nu aan deze zijde op Aarde. ‘Zij’ leven aan gene zijde in een astrale dimensie.

Samen elkaar steunend, samen groeiend, zowel aan deze zijde als aan gene zijde. Groeien in ons Mens zijn.

Verbindend ondernemen maakt gebruik van het harmoniemodel, dat ook in te vullen is voor ons Mens zijn.
Het maakt je bewust van de aspecten die er toe doen en geeft zicht op de richting waarheen je wilt bewegen.
 
Klik op de afbeeldingen hiernaast om ze groter en leesbaar te maken.

 

Geloof in Liefde

 
We hebben vrije wil en scheppingskracht om datgene te doen wat we zelf willen.
Daarmee creëren wij onze eigen (belevings-)wereld en daarmee ons eigen (on-)geluk.
 
 
 
 
en
 
 

Verbindend God & mensbeeld

 
Je realiseert gaandeweg je leven wat je ten diepste bent en wilt dit ook zo be-leven.
 
 
 
 
 
 
Nog wonderlijker en completer wordt je leven en ons leven, als je beseft en voelt dat wij samen een evenbeeld van Liefde zijn. Wij samen, al wat leeft en is in ons universum, zijn een evenbeeld van Liefde.
Dus wat beschreven staat, is hier en nu onze groeiende werkelijkheid:
wij zijn de wedergeboren Christus, groeiend in onze verbondenheid.
Groeiend in Licht en Liefde, om uiteindelijk volledig Levende Liefde te zijn.
 
klik op de afbeeldingen hiernaast om ze groter en leesbaar te maken.

 

Samen groeien in wat wij zijn, is onze uitdaging, geluk en bestemming.


Mijn bijdrage voor een Leven in Liefde, is open staan en onze verbinding laten groeien.
Daar waar ik afstand of scheiding voel, ga ik dit onderzoeken en probeer dit in onze wisselwerking op te heffen.
Zodat wij samen groeien in wat wij ten diepste zijn en dit levend laten zijn: Liefde.
Geloof in Liefde verbindt ons en doet ons groeien in ons Mens zijn.
Ik wil en kan geloven in Liefde en ons Mens zijn, zijnde levende Liefde.


KLIK HIER VOOR HET BOEK: ‘LIEFDE BE-LEVEN in ons universum IS ONZE LEVENSREIS’,

 

HARMONIEMODEL


Het harmoniemodel is een instrument die een situatie vanuit 9 aspecten kan verbinden tot één geheel.
Het is ontstaan vanuit levensvragen vanuit één mens en is daarna getransformeerd naar een universeel verbindend instrument voor:
–> “Ik” in relatie met al wat is,
–> samen werken,
–> samen leven,
–> mens zijn.


KLIK HIER VOOR SLIDE SHOW
ontstaan, opbouw en samenhang van Harmoniemodel