2. Leven in de geest

 

Gaandeweg kwam het besef tot mij dat ik 2 maal geboren ben in dit leven als Willy.

De eerste keer in mijn lichaam, dankzij mijn Moeder en Vader.

En de tweede maal in de geest, dankzij mijn eigen bewustwording.

Door het verbeelden en verwoorden van mijn onbewuste leven, kreeg ik het inzicht dat ik leef in de geest. Om meer inzicht te krijgen in dit wat “ongrijpbare” beeld, van mijn leven in de geest, ben ik ook hiervoor 9 aspecten gaan beschrijven en uitbeelden.

  •         Ik ben Leven
  •         Ik ben Geest
  •         Ik ben Één met Jou
  •         Ik ben Licht
  •         Ik ben Liefde
  •         Ik ben één met de Wil van ons allen
  •         Ik ben Open
  •         Ik ben Wat ik ben
  •         Ik Ben

Samen vullen ze het harmoniemodel in, met een moment opname van mijn leven in de geest. Dit heeft mij inzichten gegeven, waarmee ik verder kon, voor een gelukkig (er) leven.

Als ik mij Zelf met een hoofdletter Z schrijf, Wil met een hoofdletter W, of Ben, dan duid ik daarmee het goddelijk deel aan die in ieder mens is. 

De cursieve tekst is mijn innerlijke stem. 

Ik ben Leven

 

Ik ben herboren in de geest.

Op weg naar eenwording.

Eenwording met mijn ware Zelf

 

Ik ervaar mijn huidige zijn als een bewust leven in de geest, ook al heb ik een lichaam van vlees.

 

Mijn lichaam, staat ten dienste van mijn geest.

Het helpt mij datgene te doen op aarde, waarvoor ik hier nu ben.

Yichud

Hebreeuws voor: eenwording met God, eenheid.

De inspiratie is ontsproten aan een mooie tulp, bloeiend in de lente, in onze tuin.

Deze tulp had in alle 3 de buitenste bladeren in het midden van het blad één doorlopende gele nerf. Het was voor mij duidelijk een Y. De Y van Yichud.

Het midden van de gehele tulp en het middelste gedeelte van alle 6 de bladeren was geel met als overgang een dunne groene rand dat van boven gezien een cirkel lijkt. Het frisse groen wat je overal ziet als de natuur ontluikt. Het omzetten van de zonne-energie in leven op aarde. Met voor mij de parallel in de schildering , dat de goddelijke energie om wordt gezet in leven op aarde.

 De uiteinden van de 6 bladeren was oranje/rood.

De symboliek voor mij is dat ik mijzelf beschouw als deze bloem op aarde, een stukje leven, één met de natuur, deel van het geheel.

 Ik zie het midden, als mijn Bron, mijn Goddelijke Zijn in mij.

Het breidt zich van binnen uit via mijn hart, verder uit in mij.

Ik ben Liefde

 

De liefde die ik voel en zie is een reflectie van mijzelf.

Ik weet dat zij en ik, jij en ik, wij, in wezen hetzelfde zijn.

Door mijn eigen keuzes ben ik weggegaan van mij Zelf. Ik herinnerde, wist mijn ware aard niet meer. Maar dankzij dit leven, is mijn bewustzijn, het bewustzijn van onze verbondenheid weer in mijn herinnering. Het is er weer. Ik had het weggestopt, onbewust, maar voor mijn gevoel was het wel weg. Nu is het er weer volledig en ben ik, wat ik ben.

Ik voel mij heel. Daarom weet ik dat ik liefdevol ben en zo voelt het ook.

 

Ik wil mijn liefde delen.

Als ik liefde geef, dan ontvang ik gelijktijdig. Want wij zijn één.

Het is zo mooi, zo helder. Waarom zag ik niet? Waarom heb ik zo moeilijk gedaan?

Ik ben dankbaar en blij.

One Love

Wij allen zijn liefde. Helder en zuiver.

De witte, geheel geopende, roos als blijk van onze liefde. Liefde voor elkaar, liefde die we delen in één leven.

Met het goddelijke als Bron in ons, weergegeven als de goudgele stuifmeeldraden en stamper.

Ik ben Één met jou

 

In en uit liefde geef ik.

In en uit liefde ontvang ik.

Geven en ontvangen zijn in ons ware Zelf één.

We delen ons ware Zelf.

In een ieder van ons, hier en nu, zit je ware Zelf.

Een goddelijk “vonkje”. Je goddelijk deel, je goddelijk Zijn.

Voor mij is mijn heilig Zijn een feit.

Daarom zie en ervaar ik geven als het geven aan mij Zelf.

Als ik jou help, help ik me Zelf.

 

One vision

      Visie is licht.

Als je het licht hebt gezien, dan weet je wat je wil.

Je weet en handelt helder, met één doel: één Zijn.

Jezus Christus ging ons voor.

Gedurende zijn leven was hij het licht voor de mensen op aarde.

Ik laat me leiden door het licht.

En besef dat de verschillende kleuren die we zien, samen het witte licht vormen.

Zo beschouw ik de verscheidenheid van leven, alle mensen, de natuur,

te samen als één geheel dat licht voor elkaar is.

Ik ben Open

 

Als ik als Willy zijnde zelf al mijn aardse gedachten en activiteiten loslaat, neem ik tijd en aandacht voor mijn Zelf.

 

Ik ben verantwoordelijk voor mij zelf.

Ik ben en kan niet verantwoordelijk zijn voor een ander en een ander niet voor mij.

Ik beslis zelf, dus ik, ik alleen ben verantwoordelijk voor al mijn keuzes.

 

Mijn keuzes, in vrije wil genomen, bepalen het verloop van mijn levenspad.

 

Alleen de juiste gedachten en het juiste gevoel helpen mij de juiste keuzes te maken.

One Language

Ik ben licht. Een kiem van leven, gelijk een zaadje, een bloembol.

Nu heb ik bewust 4 harten ineen geschilderd, of zijn het er 8 of gelijk het aantal penseelstreken, gelijk het aantal moleculen, of gelijk de intentie, oneindig veel, zijnde één?

 Onbewust geschilderd van binnen naar buiten.

In mijn eerste schildering van de hartchakra die “i” heet (§1.8) schilderde ik mijn hart, mijn wezen, als een bloem met 6 bladeren en een hart. Dit hart heb ik onbewust in 4 lagen geschilderd. Van buiten naar binnen. Ik vroeg me vele malen af waarom ik er 4 harten ineen geschilderd had?

Later las ik in een boek dat volgens de Kabbala er 4 werelden zijn.

Nu levend in 4 dimensies, zoals in Jesaja 43:7 beschreven staat……”allen die naar mijn Naam zijn genoemd, die ik tot mijn heerlijkheid heb geschapen, heb gevormd en gemaakt. Kabbalisten verklaren de woorden “genoemd”, “geschapen”, “gevormd” en “gemaakt” als de wereld van emanatie (nabijheid), de wereld van schepping, de wereld van vormgeving en de wereld van de handeling.

In mijn eigen woorden, intentie, gedachte, vorm, materie.

Hier kan ik mijzelf heel goed in vinden, ook het feit dat mijn eigen hart 4 kamers heeft en er 4 windrichtingen zijn en 4……. (vul zelf maar in).

Ook zie je 6 meeldraden in deze “i” schildering. Deze staan symbool voor mijn geestelijke chakra´s. 7 chakra´s in het lichaam en 7 chakra´s in de geest.

Samen in mijn leven nu op aarde 13 chakra´s. 6 in het lichaam, 6 in de geest en het hart die alles verbind in en door liefde.

Deze schildering met zijn 4 harten, mijn wezen in essentie, is één geheel, gericht op de universele liefde. Één wezen, één ziel, één zijn van leven, één taal, de taal van de universele liefde.

    

Ik ben één met de Wil van ons allen.

 

Ik wil één zijn.

Één zijn met jou.

Als alle eigen willen samen hetzelfde willen, dan kunnen we één zijn. Het is dan een kwestie van doen, maar de wil is er!

En dat is een voorwaarde om allemaal gelukkig te kunnen zijn 🙂

Als ik dan dit simpele feit in extreme doortrek dan durf ik te concluderen dat als:

we allemaal hetzelfde willen, in al onze verscheidenheid, we zeer waarschijnlijk de wil van God weerspiegelen.

En als ik het zo beschouw dan is Gods wil tastbaar. Te begrijpen. Ja zelfs te realiseren.

En dan is Gods wil niet iets wat opgelegd wordt, maar is het datgene wat jezelf van harte wil.

Het is best wel extreem te denken dat wij, als mensen, in staat zijn om allemaal het zelfde te willen (dat lost staat van de uitvoering!). Maar ik heb al eerder gezegd, dat het dan wel duidelijk maakt wat ik wens. Welke richting ik op wil. En dat is wat ik nodig heb in het dagelijks leven… richting.

 

Ik geloof dat als mijn eigen vrije wil geheel overeen stemt met Gods Wil, dat ik heel ben. Dan ben ik volledig verbonden met mijn Bron.

En kan ik van mij uit, ook volledig verbonden zijn met jou. En dat is wat ik wil.

 

One Will

Geven en ontvangen in liefde, zijn één.

Ik ben Wat ik ben

 

Mijn gids hier en nu is de Heilige Geest.

De Heilige Geest is mijn helper, Hij kent de waarheid en kent alleen de Wil van God. Hij is in staat mijn waarnemingen te begrijpen en mij te helpen mijn gedachten te vormen. Mij te helpen juist te interpreteren wat ik heb waargenomen. Hij helpt mij de waarheid te zien , ´t Licht in mij te laten ervaren om zodoende mij te laten zien wie ik werkelijk ben.

God is Liefde, weet, kent alleen de waarheid, omdat hij alleen zich Zelf kent. God heeft geen weet van wat niet overeenstemt met zijn Wil.

Wat ik denk of doe in mijn leven daar heeft Hij geen weet van. Dit is ook logisch want anders zou hij begrip hebben voor mijn onzuivere gedachten en handelingen hier op aarde en zou dit een deel van Hem zijn. God zij dank kent Hij mijn onzuivere gedachten en gevoelens niet, want God is zuiver, is Liefde.

Ik zie mijzelf als een “verdwaalde engel”, ik wist ´t beter dan mijn Vader, zocht mijn eigen geluk. Het resultaat van dit idee en de handelingen wat daaruit voortvloeide hebben mij nu op aarde gebracht als Willy met ´t beeld en de beleving van de wereld die ik nu heb.

Mijn eigen gedachten, waar God geen weet van heeft, worden gevormd door mijzelf, door mijn ego. Het is mijn eigen werkelijkheid, mijn eigen belevingswereld. Zeg maar een illusie. Een illusie waar ik in geloof(de).

Des te meer ik mijn ego loslaat zullen mijn gedachten meer waar zijn. Het gevolg is dat ik beter waar-neem. Zuiverder zie.

Ik zal meer Licht zijn, voor mijzelf en anderen.

De Heilige Geest helpt mij terug te keren naar de zuivere gedachten. Naar de waarheid. Helpt mij te groeien in verbinding met mijn ware Zelf en gelijktijdig met jou en al wat is.

One Truth

De Heilige Geest, brenger van de waarheid

Alle invloeden van “buitenaf” zijn er niet meer. Dankzij Jou zie ik helder. De waarheid is in mij en ik ben volledig licht. 

Mijzelf geschilderd als een “wit vlekje” en jij bent een ander “wit vlekje”.

Ik ben Geest

 

God heeft iedere geest zijn eigen wil gegeven. Die vrij is in haar keuzes. Je mag zelf weten wat je denkt, wat je voelt en wat je doet.

God is Liefde, Liefde is onze Bron. Daarom ben ik ook (deel van) Liefde.

Uit vrije wil ben ik weggegaan van de Bron

Ik handelde naar eigen inzicht. Dacht het beter te weten en volgde mijn eigen geluk.

Ik had mijn eigen waarheid. Ik dacht dat er meer was.

Ik zag mijzelf als een apart stukje. Een eigen lichaam met een eigen wil en handelde ernaar. Ik maakte mijn eigen denkbeelden, mijn eigen werelden. Telkens weer een ander beeld en een andere wereld. Ik heb gedwaald en in feite mij alleen maar minder gelukkig gevoeld. Minder rustig en minder vredig.

Ik had ongelijk.

Nu besef ik dat ik zelf niet gelukkig kan zijn. Niet gelukkig los van het geheel, los van jou.

Nu zie ik in dat ik niet los sta van jou. We zijn samen één. We komen samen uit dezelfde Bron, de Bron van Liefde.

Als ik gelukkig wil zijn, dan kan dat als ik één ben met jou en onze Bron. Ik wil gelukkig zijn en daarom wil ik, uit vrije wil, weer één zijn. En dat kan zodra mijn wil gelijk is aan jouw wil en dat is zodra onze willen geheel de Wil van God is.

Zo eenvoudig is het voor mij.

Ik heb de keuze nu gemaakt en wil zelf, alleen nog maar de Wil van God kennen en doen.

 Uit vrije wil, wil ik volledig verbonden zijn met mijn Bron.

De Bron die mijn en ieders ware Zelf is.

 

Hij weet niet dat ik dwaal. Hier heeft Hij geen weet van.

God kent alleen de waarheid. Kent geen dwaling/vergissing van zijn Kind, want dat is voor Hem niet waar.

Voor mij was de vergissing voor dat moment  wel waar en ik heb daarnaar geleefd en gehandeld.
Nu ben ik bewust dat ik als mens leef in mijn eigen belevingswereld, zoals ieder mens en uitgedaagd wordt om samen te groeien in onze verbinding.

Spirits we are

De  geesten zijn afgebeeld als “witte en ingekleurde witte vlekken”.

De afgescheiden geesten hebben het besef dat ze leven in de geest. Ze zijn nog niet geheel los van hun eigen zelf, hun eigen ziel, een eigen energetisch lichaam. Ook ik niet. We zijn nog niet één.

Ik ben Licht

 

Ik heb vertrouwen.

 

Ik dank El Morya die mij het vertrouwen gaf om mijn intuïtie, mijn innerlijk weten te volgen. Er op te vertrouwen.

 

Het juiste te doen en te geloven in de kracht en het gevoel van je Zelf.

Dank U.

One trust

El Morya kwam in een droom tot mij. Helder en in een mooie sfeer.

Hij straalde vrede en vertrouwen uit.

Op een gegeven moment wilde ik het vertrouwen in de geest weergeven in beeld.

Toen moest ik aan El Morya denken. In die droom kwam hij tot mij en ik was onder de indruk van zijn rust en zijn krachtige uitstraling. Ook zijn mooie gelaatsuitdrukking en een prachtig gele sjaal om zijn hoofd gewikkeld. Toen hij in mijn droom wegging vroeg ik of hij nog even wilde blijven, zodat ik hem goed kon herinneren. Hij kwam terug en nadat ik het gevoel had zijn beeld te kunnen herinneren heb ik dank je wel gezegd en hij ging heen.

Door het beeld van El Morya te schilderen moest ik vertrouwen op mijn “eigen” beeld. Toen ik er eenmaal “inzat” voelde ik in mijn eigen gezicht waar ik wat moest schilderen. Dit was voor het eerst dat ik mezelf tijdens het schilderen volledig heb overgegeven aan mijn eigen gevoel.

Dit gaf mij vertrouwen, om naar mijn gevoel te luisteren.

El Morya

Ik Ben

 

Doordat ik besef dat we onlosmakelijke verbonden zijn, omdat we allemaal dezelfde Bron hebben.

En het gevoel dat juist mijn gelukkig zijn volledig is, samen met jou;

maakt dat ik Ben.

 

Ooit kreeg ik een ingeving: “de ziel is de drager van de Geest”.

Dat geloof ik ook, zo zie ik het ook.

We hebben allemaal dat stukje Licht, Liefde, goddelijke in ons. Wat ons uniek maakt is onze eigen keuzes met daaraan verbonden de ervaringen. Dat zie ik als mijn ziel, gevormd door mijn keuzes, met zijn eigen inzichten en gevoelens. De ziel is ook de reden dat ik afgescheiden wordt en ben van mijn Bron. Naarmate ik meer in overeenstemming leef met mijn Bron, des te transparanter wordt mijn ziel. Ervaringen die ons vormen en de ruwe diamant die we zijn (ik weet even geen betere beeldspraak) wordt  na elke ervaring “geslepen” , “gepolijst”, zodat het Licht in ons steeds stralender door alle facetten (levenservaringen) schittert. Als wij dan bijeen zijn, dan is het één en al Licht. 

Beeld je eens in, hoe dat er uitziet :-)!!!!  

 

 

One

Één

2.10     Mijn leven in de geest in één beeld

 

9 schilderingen die samen het tiende beeld vormen, één geheel van mijn leven in de geest.

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR VORIGE WEBPAGINA