Leven in Liefde

Geloof jij erin? Ik geloof erin.

En als je erin geloofd, is het gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Ook de keuze om in Liefde te Leven kan een hardnekkig en lang proces zijn. En als de keuze gemaakt is, volgt je levenswerk.

Elk mens leeft op zijn eigen-wijze. En in deze duale wereld is Leven in Liefde echt een uitdaging met al zijn tegenstellingen.

Ik heb het idee en gevoel dat ik kan bijdragen aan ons geluk op deze wereld. Daarom deel ik hier mijn gedachten en beelden die voor mijn gevoel een geheel zijn. Een geheel zonder tegenstrijdigheden. Wel tegenstellingen, die je herkent en erkent en ermee om kunt gaan. Zonder er tegen te strijden. Een wereld waar harmonie is en elk mens zich kan ontplooien. De onderwerpen die ik nu onderken voor een kijk op het geheel staan hieronder vermeld. Als een onderwerp is uitgewerkt, dan staat er een afbeelding voor en kunt u hier op klikken.

Ik wens u veel kijk en lees plezier toe. En hoop dat u naar mij reageert als u een andere/aanvullende zienswijze heeft, zodat ik hierdoor mijn blik kan verruimen. De gedachten en beelden die ik heb, blijven zich verder ontplooien. Zo ook het verwoorden en het verbeelden ervan.

Dank u.

Willy

 

Harmoniemodel

Universeel instrument die duidelijkheid geeft in de aspecten die invloed hebben op het geheel en de onderlinge relatie. Het is een hulpmiddel om weloverwogen keuzes te maken die bijdragen om in harmonie te leven en te werken.

⇐  klik op afbeelding.

Geboren worden

Mijn behoeften

Dood gaan

Licht en Duisternis

Communicatie

Eenheid in verscheidenheid

Verbondenheid, mijn geluk, ons geluk

Vertrouwen 

Leven in Liefde

Vragen voor jou, voor een gelukkig leven

Vragen voor jullie, voor succesvol ondernemen